Преглед на файлове

Always generate cargo.out, even on successful build

master
Mahmoud Al-Qudsi преди 1 година
родител
ревизия
429afbce9b
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      Makefile

+ 1
- 1
Makefile Целия файл

@@ -9,7 +9,7 @@ bench:
9 9
 	@$(CARGO) bench
10 10
 
11 11
 build:
12
-	@env TERM=xterm-256color $(CARGO) build --color=always 2>&1 && rm -f cargo.out || $(CARGO) build 2> cargo.out
12
+	@env TERM=xterm-256color $(CARGO) build --color=always 2>&1; $(CARGO) build 2> cargo.out 1>/dev/null
13 13
 
14 14
 check: build test
15 15
 

Loading…
Отказ
Запис