Kaynağa Gözat

Always generate cargo.out, even on successful build

master
Mahmoud Al-Qudsi 2 yıl önce
ebeveyn
işleme
429afbce9b
1 değiştirilmiş dosya ile 1 ekleme ve 1 silme
  1. +1
    -1
      Makefile

+ 1
- 1
Makefile Dosyayı Görüntüle

@@ -9,7 +9,7 @@ bench:
@$(CARGO) bench

build:
@env TERM=xterm-256color $(CARGO) build --color=always 2>&1 && rm -f cargo.out || $(CARGO) build 2> cargo.out
@env TERM=xterm-256color $(CARGO) build --color=always 2>&1; $(CARGO) build 2> cargo.out 1>/dev/null

check: build test



Yükleniyor…
İptal
Kaydet