Some tests involving futures-rs
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

9 lines
148B

  1. [package]
  2. name = "futuretest"
  3. version = "0.1.0"
  4. authors = ["Mahmoud Al-Qudsi <mqudsi@neosmart.net>"]
  5. [dependencies]
  6. futures = "*"
  7. tokio-core = "*"