Sample project for compiling rust with meson.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Mahmoud Al-Qudsi b9d12bbc8d Add basic meson.build for rust project 2 lat temu
src Initial multi-file sample rust project 2 lat temu
.gitignore Add basic meson.build for rust project 2 lat temu
Cargo.lock Initial multi-file sample rust project 2 lat temu
Cargo.toml Initial multi-file sample rust project 2 lat temu
meson.build Add basic meson.build for rust project 2 lat temu