Plugin to allow visitor contributions to WordPress posts, wiki style.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

10 wiersze
257 B

<?php
// autoload_files.php @generated by Composer
$vendorDir = dirname(dirname(__FILE__));
$baseDir = dirname($vendorDir);
return array(
'2cffec82183ee1cea088009cef9a6fc3' => $vendorDir . '/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier.composer.php',
);