Plugin to allow visitor contributions to WordPress posts, wiki style.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

11 wiersze
257 B

  1. <?php
  2. // autoload_files.php @generated by Composer
  3. $vendorDir = dirname(dirname(__FILE__));
  4. $baseDir = dirname($vendorDir);
  5. return array(
  6. '2cffec82183ee1cea088009cef9a6fc3' => $vendorDir . '/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier.composer.php',
  7. );