Plugin to allow visitor contributions to WordPress posts, wiki style.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

12 wiersze
293 B

  1. <?php
  2. // autoload_namespaces.php @generated by Composer
  3. $vendorDir = dirname(dirname(__FILE__));
  4. $baseDir = dirname($vendorDir);
  5. return array(
  6. 'HTMLPurifier' => array($vendorDir . '/ezyang/htmlpurifier/library'),
  7. 'Caxy\\HtmlDiff' => array($vendorDir . '/caxy/php-htmldiff/lib'),
  8. );