Plugin to allow visitor contributions to WordPress posts, wiki style.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

11 wiersze
293 B

<?php
// autoload_namespaces.php @generated by Composer
$vendorDir = dirname(dirname(__FILE__));
$baseDir = dirname($vendorDir);
return array(
'HTMLPurifier' => array($vendorDir . '/ezyang/htmlpurifier/library'),
'Caxy\\HtmlDiff' => array($vendorDir . '/caxy/php-htmldiff/lib'),
);