Plugin to allow visitor contributions to WordPress posts, wiki style.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

89 wiersze
4.2 KiB

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml">
<head>
<subject>[#blog_title# | Visitors Contributions] - Contribution submited</subject>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html, charset=utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0">
<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Questrial' rel='stylesheet' type='text/css'>
</head>
<body leftmargin="0" rightmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">
<table bgcolor="#0385F4" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<table align="center" width="600" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr><td height="30" style="font-size:30px; line-height:30px">&nbsp;</td></tr>
<tr>
<td align="center "style="font-family:'Questrial',Helvetica,sans-serif; text-align:center;font-size:50px;color:#fff;mso-line-height-rule:exactly;line-height:28px">#blog_title#</td>
</tr>
<tr><td height="30" style="font-size:30px; line-height:30px">&nbsp;</td></tr>
<tr>
<td align="center "style="font-family:'Questrial',Helvetica,sans-serif; text-align:center;font-size:20px;color:#fff;mso-line-height-rule:exactly;line-height:28px">Contribution submited</td>
</tr>
<tr><td height="30" style="font-size:30px; line-height:30px">&nbsp;</td></tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table bgcolor="#E3E3E3" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<table align="center" width="600" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr><td height="30" style="font-size:30px; line-height:30px">&nbsp;</td></tr>
<tr>
<td align="center "style="font-family:'Questrial',Helvetica,sans-serif; text-align:center;color:#262626;mso-line-height-rule:exactly;line-height:28px">
#admin_notif_message#
</td>
</tr>
<tr><td height="30" style="font-size:30px; line-height:30px">&nbsp;</td></tr>
<tr>
<td align="center "style="font-family:'Questrial',Helvetica,sans-serif; text-align:center;color:#262626;mso-line-height-rule:exactly;line-height:28px">
Submition details
</td>
</tr>
<tr><td height="30" style="font-size:30px; line-height:30px">&nbsp;</td></tr>
<tr>
<td align="center "style="font-family:'Questrial',Helvetica,sans-serif; text-align:center;color:#262626;mso-line-height-rule:exactly;line-height:28px">
<a href="#post_url#" style="color:#262626">#post_title#</a>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center "style="font-family:'Questrial',Helvetica,sans-serif; text-align:center;color:#262626;mso-line-height-rule:exactly;line-height:28px">
Submited on : #edit_time#
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center "style="font-family:'Questrial',Helvetica,sans-serif; text-align:center;color:#262626;mso-line-height-rule:exactly;line-height:28px">
Author : #visitor_name# (#visitor_email#)
</td>
</tr>
<tr><td height="30" style="font-size:30px; line-height:30px">&nbsp;</td></tr>
<tr>
<td align="center "style="font-family:'Questrial',Helvetica,sans-serif; text-align:center;color:#262626;mso-line-height-rule:exactly;line-height:28px">
<table align="center" bgcolor="#0385F4" width="100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody><tr><td height="4" style="font-size:4px; line-height:4px">&nbsp;</td></tr></tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr><td height="30" style="font-size:30px; line-height:30px">&nbsp;</td></tr>
<tr>
<td align="center "style="font-family:'Questrial',Helvetica,sans-serif; text-align:center;color:#262626;mso-line-height-rule:exactly;line-height:28px">
Visitors Contributions
</td>
</tr>
<tr><td height="30" style="font-size:30px; line-height:30px">&nbsp;</td></tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</body>
</html>