Meson WrapDB for Google's cityhash.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

1234
  1. ACLOCAL_AMFLAGS = -I m4
  2. SUBDIRS = src
  3. dist_doc_DATA = README NEWS COPYING