Meson WrapDB for Google's cityhash.
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.

7 regels
496 B

3 jaren geleden
  1. [
  2. {
  3. "directory": "/mnt/c/Users/Mahmoud/git/cityhash/build",
  4. "command": "sc++ -Icityhash@sha -I. -I.. -I../src/ -Iinternal -I../internal -Xclang -fcolor-diagnostics -pipe -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -Winvalid-pch -Wnon-virtual-dtor -O0 -g -march=native -msse4a -mfma -march=native -msse4a -mfma -D_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI -fPIC -MD -MQ 'cityhash@sha/src_city.cc.o' -MF 'cityhash@sha/src_city.cc.o.d' -o 'cityhash@sha/src_city.cc.o' -c ../src/city.cc",
  5. "file": "../src/city.cc"
  6. }
  7. ]