Meson WrapDB for Google's cityhash.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

7 rader
496 B

  1. [
  2. {
  3. "directory": "/mnt/c/Users/Mahmoud/git/cityhash/build",
  4. "command": "sc++ -Icityhash@sha -I. -I.. -I../src/ -Iinternal -I../internal -Xclang -fcolor-diagnostics -pipe -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -Winvalid-pch -Wnon-virtual-dtor -O0 -g -march=native -msse4a -mfma -march=native -msse4a -mfma -D_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI -fPIC -MD -MQ 'cityhash@sha/src_city.cc.o' -MF 'cityhash@sha/src_city.cc.o.d' -o 'cityhash@sha/src_city.cc.o' -c ../src/city.cc",
  5. "file": "../src/city.cc"
  6. }
  7. ]