Meson WrapDB for Google's cityhash.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
Mahmoud Al-Qudsi fc564f19b2 Import dependencies 2 lat temu
build Import dependencies 2 lat temu
internal Add CityHash 1.1.0 wrap definition 2 lat temu
m4 Import dependencies 2 lat temu
src Import dependencies 2 lat temu
COPYING Import dependencies 2 lat temu
LICENSE Add WrapDB definition for CityHash 2 lat temu
Makefile.am Import dependencies 2 lat temu
Makefile.in Import dependencies 2 lat temu
NEWS Import dependencies 2 lat temu
README Import dependencies 2 lat temu
README.md Add WrapDB definition for CityHash 2 lat temu
aclocal.m4 Import dependencies 2 lat temu
config.guess Import dependencies 2 lat temu
config.h.in Import dependencies 2 lat temu
config.sub Import dependencies 2 lat temu
configure Import dependencies 2 lat temu
configure.ac Import dependencies 2 lat temu
depcomp Import dependencies 2 lat temu
install-sh Import dependencies 2 lat temu
ltmain.sh Import dependencies 2 lat temu
meson.build Add CityHash 1.1.0 wrap definition 2 lat temu
missing Import dependencies 2 lat temu

README.md

CityHash

A meson WrapDB build file for CityHash, by NeoSmart Technologies.